Podział częściowy spółki FAMI S.r.l.

Fami Srl
iMilani

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: Podział częściowy spółki FAMI S.r.l.

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że aktem notarialnym z dnia 30 marca 2020 roku, sporządzonym przez notariusza Giuseppe Fietta z Bassano del Grappa (nr Rep. 229.207, zbiór nr 88.899), dokonał się

podział częściowy
spółki

FAMI S.r.l., z siedzibą prawną przy Via Stazione Rossano nr 13, Rosà (VI), kapitał zakładowy w całości wpłacony 100 000,00 euro, numer identyfikacji podatkowej i numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Vicenzy: 03498610249, R.E.A. (Wykaz Gospodarczo-Administracyjny) w Vicenzy VI -330190 (w dalszej części w skrócie „FAMI”)

na rzecz

spółki iMILANI S.r.l., z siedzibą prawną przy Via Indipendenza nr 5, Treviso, kapitał zakładowy w całości wpłacony 10 000,00 euro, numer identyfikacji podatkowej i numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Treviso-Belluno: 05060080263, R.E.A. (Wykaz Gospodarczo-Administracyjny) w Treviso TV-422660 (w dalszej części w skrócie „IMILANI”).

Wspomniany podział zaczyna być skuteczny z dniem 1 kwietnia 2020 roku („Data wejścia w życie”).

W następstwie Podziału spółce IMILANI zostaje przydzielony dział przedsiębiorstwa, prowadzony wcześniej przez FAMI i dotyczący działalności w zakresie (i) produkcji i sprzedaży szuflad, kontenerów, palet, pojemników i akcesoriów z tworzywa sztucznego, a także (za pośrednictwem spółki GAM S.r.l., w której posiada ona udziały) (ii) badań, produkcji i sprzedaży wyposażenia i tapet dla placówek dydaktycznych publicznych i prywatnych („Dział Tworzywa Sztuczne/GAM”).

Zostaje z kolei w posiadaniu FAMI dział przedsiębiorstwa związany z działalnością w zakresie (i) produkcji i sprzedaży produktów i akcesoriów metalowych (takich jak szafy, wanny i wsporniki ekologiczne kadzi i cystern, stelaże stalowe, stoły i ścianki narzędziowe, krzesła, imadła, wózki, drabiny jezdne, szuflady, pojemniki, palety, kontenery, wiadra i regały metalowe, szafy, szuflady, pojemniki oraz inne meble i akcesoria metalowe) oraz (ii) produkcji i montażu sprzętu, komponentów i akcesoriów do wyposażenia pojazdów handlowych („Dział Metal/StoreVan”). Bezpośrednio na skutek Podziału spółka FAMI prowadzi również działalność autoryzowanego sprzedawcy produktów z tworzyw sztucznych produkowanych przez spółkę IMILANI.

*°*°*

Należy uściślić, że:

  • płatności faktur wystawionych dla Państwa przez Fami oraz
  • płatności faktur wystawionych przez Państwa, obciążających spółkę Fami,

przed Datą wejścia w życie będą regulowane bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych formalności.Wszelkie dodatkowe informacje, także dotyczące kontynuacji wszelkich trwających jeszcze relacji umownych, będą Państwu udzielane przez FAMI lub IMILANI pod następującymi adresami:

FAMI S.r.l.
Via Stazione Rossano, n. 13
36027 – Rosa’ (VI)
Telefon: +39 0424 585455 – Fax: +39 0424 585470
E-mail: info@famispa.it
PEC: pec@pec.famispa.it
www.famispa.com
iMILANI S.r.l.
Via Capitano Alessio, n. 109
36027 – Rosa’ (VI)
Telefon: +39 0424 583100
E-mail: info@imilani.it
PEC: imilanisrl@legalmail.it
www.imilani.it

Ponadto podział doprowadził do przeniesienia danych osobowych, adresowych, majątkowych i o dochodzie (w dalszej części „Dane osobowe”), zawartych w dokumentach i w rejestrach informatycznych, wszystkich osób, których dane dotyczą, tj. klientów i dostawców objętych Przeniesieniem (w dalszym ciągu „Osoby, których dane dotyczą”).

W następstwie Podziału, w myśl Rozporządzenia EU 679/2016 („RODO”) oraz [włoskiego] Rozporządzenia z mocą ustawy 196/2003 z późniejszymi zmianami („Kodeks Ochrony Danych Osobowych”), iMilani, w granicach wynikających z Podziału, przejmuje prawa Administratora danych osobowych, przetwarzanych wcześniej przez spółkę FAMI, będącą Administratorem danych.

Spółka FAMI jest zobowiązana, zgodnie z zaleceniami i zapisami Postanowienia włoskiego organu ds. ochrony danych osobowych z 8 kwietnia 2009 roku (G.U. nr 106 z 9 maja 2009 r.), dostarczyć aktualizację niniejszej Noty informacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dokonanego Podziału. Ze zobowiązania wywiązała się podając do wiadomości niniejszą notę informacyjną poprzez publikację na stronie internetowej www.famispa.com

*°*°*

Z poważaniem,

Rosà (VI)/Treviso, 2 kwietnia 2020 roku.

FAMI S.r.l.
Pełnomocny Członek Zarządu – Luca Milani
iMILANI S.r.l.
Jedyny Członek Zarządu – Roberto Milani