Zabezpieczenie ładunku

SYSTEM ZABEZPIECZANIA KOMORY ŁADUNKOWEJ I MOCOWANIE ŁADUNKU

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU NA SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH I MOCOWANIE TOWARU
Wraz z wdrożeniem dyrektywy 2014/47/WE zostały zintensyfikowane kontrole pojazdów typu N2 i N3 do przewozu towarów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo mocowania ładunku w samochodach dostawczych. Dyrektywa zapewnia państwom członkowskim możliwość poddawania kontroli technicznej pojazdy, które wykraczają poza jej zakres stosowania, takich jak pojazdy komercyjne kategorii N1, oraz kontrolowania innych aspektów przewozu i bezpieczeństwa drogowego.

System ten jest nowością Store Van. Oferując zintegrowane okładziny wewnętrzne, stosuje się do wytycznych dyrektywy 2014/47/WE oraz zapewnia elastyczność mocowania towaru do podłogi i ścian pojazdu.

Poprzez zastosowanie standaryzowanych europejskich elementów mocujących „Airline”, system ten umożliwia użytkownikowi pojazdu korzystanie z różnych akcesoriów i komponentów w celu łatwego i ekonomicznego montowania całego systemu.

System przewiduje użycie:

  • podłogi z wielowarstwowej sklejki fenolowej z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów przygotowanych w pojeździe oraz zaczepów dodatkowych w płaszczyźnie podłogi o sile ciągu 200 daN;
  • aluminiowych drążków „Airline”, umocowanych do podwozia pojazdu;
  • paneli z polipropylenu o dużej elastyczności i wytrzymałości, chroniących nadwozie od wewnątrz przed przypadkowym uderzeniem.

NOWY ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY ZAPEWNIA SZEREG NASTĘPUJĄCYCH KORZYŚCI:

  • użytkownik pojazdu może bezpiecznie mocować ładunek do drążków „Airline” za pomocą pasów mocujących;
  • zintegrowany zestaw mocowania pomaga zachować na długo dobry stan nadwozia;
  • system zabezpieczenia zapewnia wartość dodaną, co jest niezwykle cenione na rynku pojazdów nowych i ma zasadnicze znaczenie na rynku pojazdów używanych, które wykazują zwykle oznaki zużycia;
Bezpieczeństwo ładunku w samochodach dostawczych. Widok 360 stopni.

Ważne badania sektora transportu pokazują, że 25% wypadków samochodowych dostawczych są spowodowane przemieszczaniem się przewożonego ładunku, które to z kolei jest wynikem niewłaściwego mocowania przewożonych materiałów. W samochodach serwisowych zazwyczaj są przewożone narzędzia i części zapasowe, które są poukładane w przystosowanych do tego miejscach wewnątrz auta; jednakże w 60% poza tymi materiałami przewożone sa również inne elementy, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą być przewożone w szufladach, przegródkach itp. Takie przedmioty są zazwyczaj stawiane bez jakiegkolwiek mocowania na podłodze i stają się groźnymi „bombami” dla bezpieczeństwa kierowcy i samego auta.
Mając to na uwadze, Fami zaprojektowało i rozszerzyło nowy dział produktów do mocowania ładunku, stawiający na bezpieczeństwo. Cała gama produktów, wymieniona jest poniżej:


SERIE MEDIUM

PIONOWA LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU
PIONOWA LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU
TELESKOPOWA LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU
TELESKOPOWA LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU
TELESKOPOWA LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU
TELESKOPOWA LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU
TELESKOPOWA LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU
TELESKOPOWA LISTWA DO MOCOWANIA ŁADUNKU

PUNKTAMI MOCUJĄCYMI AIRLINE
PUNKTAMI MOCUJĄCYMI AIRLINE

POJEDYNCZE MOCOWANIE
POJEDYNCZE MOCOWANIE

PODWÓJNE MOCOWANIE
PODWÓJNE MOCOWANIE

WSPORNIK DO POZIOMEJ LISTWY DO MOCOWANIA ŁADUNKU SERII V18027

WSPORNIK DO POZIOMEJ LISTWY DO MOCOWANIA ŁADUNKU SERII V18027


ZACZEP Z POJEDYNCZYM SWORZNIEM
ZACZEP Z POJEDYNCZYM SWORZNIEM

ZACZEP Z POJEDYNCZYM SWORZNIEM
ZACZEP Z POJEDYNCZYM SWORZNIEM

PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU Z KLAMRĄ

PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU Z KLAMRĄ

PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU Z GRZECHOTKĄ

PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU Z GRZECHOTKĄ


POZIOMA LISTWA

POZIOMA LISTWA Store Van

NA PANELE

POZIOMA LISTWA Store Van

ALUMINIOWA

DO MOCOWANIA DO PODŁOGI O GRUBOŚCI 12 mm Store Van

DO MOCOWANIA DO PODŁOGI O GRUBOŚCI 12 mm

ALUMINIOWA LISTWA POZIOMA DO MOCOWANIA NA SUFICIE

NA SUFICIE


SERIE STRONG

PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU Z GRZECHOTKĄ

PAS DO MOCOWANIA ŁADUNKU Z GRZECHOTKĄ

HLISTWA STALOWA POZIOMA

HLISTWA STALOWA POZIOMA


SERIE STANDARD

PODŁOGOWY UCHWYT DO MOCOWANIA ŁADUNKU Store Van

PODŁOGOWY UCHWYT DO MOCOWANIA ŁADUNKU

PODŁOGOWY UCHWYT DO MOCOWANIA ŁADUNKU Store Van

PODŁOGOWY UCHWYT DO MOCOWANIA ŁADUNKU

PASY DO MOCOWANIA ŁADUNKU Z GRZECHOTKĄ

PASY DO MOCOWANIA ŁADUNKU Z GRZECHOTKĄ

MISECZKA Store Van

MISECZKA

MISECZKA Store Van

MISECZKA

MISECZKA Store Van

MISECZKA