Ścieny I Podłoga do Hyundai H350

Ścieny I Podłoga do Hyundai H350

POJAZD PODŁOGA 12 mm PANELE ŚCIENNE PANELE ŚCIENNE ŚCIANKA DZIAŁOWA
D A C F
ART. ART. ART. ART.
L2 H2
Wersja Krótka 3435
PIL 351
39,81 Kg
PAN 351
16,32kg
PAR 351
1,83 kg
PIR 351
14,28 kg
L3 H2
Wersja Długa 3670
PIL 352
50,33 kg
PAN 352
20,96 kg
PAR 351
1,83 kg
PIR 351
14,28 kg